เติมธรรมชาติให้บ้านด้วยสวนสวย

คุณอาจจะเลือกพืชที่มีความสูง สี และพื้นผิวใบที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ความสมดุลที่เหมาะสม และให้จัดต้นไม้ในกระถางก่อนทำการขุดและปลูกโดยจัดวางเรียงแบบไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่างที่เป๊ะนัก เน้นความเป็นธรรมชาติเหมือนอยู่ในสวนธรรมชาติ พื้นปูด้วยอิฐสีทรายและโรยด้วยหินกรวดแทรกเป็นระยะเพื่อให้ได้บรรยากาศที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด