ขั้นตอนการทาสีบ้านให้สวย วิธีง่ายๆ ที่คุณทำได้เอง

ทาสีบ้านปูน

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่
  • ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนก่อนทาสีบ้าน
  • หากมีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซม โดยรอยร้าวนาดเล็ก (ความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่อง) ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ (TOA Acrylic Filler) ส่วนรอยแตกร้าวที่มีความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์ (TOA 302 Acrylic Sealant)
  • ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไข
พื้นผิวปูนเก่า
  • ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
  • บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล (TOA 113 Microkill) ล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน
  • หากมีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซม โดยรอยร้าวนาดเล็ก (ความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่อง) ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ (TOA Acrylic Filler) ส่วนรอยแตกร้าวที่มีความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์ (TOA 302 Acrylic Sealant)
  • สำหรับบ้านที่มีปัญหาเรื่องการลอกล่อน โป่งพอง แก้ปัญหาได้ด้วยการใช้ ทีโอเอ มอยส์เจอร์ การ์ด (TOA Moisture Guard) น้ำยาป้องกันความชื้นสูตรน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 : ทาสีรองพื้น

เลือกสีทารองพื้นให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นผิวปูน

  • พื้นผิวปูนใหม่ ใช้ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
  • พื้นผิวปูนเก่า ใช้ น้ำยารองพื้นปูนเก่า
  • งานเร่ง งานด่วน ใช้ สีรองพื้นอเนกประสงค์

โดยส่วนใหญ่ สีรองพื้น จะทาก่อนทาสีทับหน้า จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งตามที่ข้างบรรจุภัณฑ์กำหนด

ขั้นตอนที่ 3 : ทาสีทับหน้า

ควรเลือกใช้สีทับหน้า รุ่นเดียวกับสีรองพื้น เช่น หากคุณต้องการทีสีบ้านใหม่ และเลือกสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างรุ่นซุปเปอร์ชิลด์ ควรใช้สีทับหน้าซุปเปอร์ชิลด์ ซึ่งมีชนิดของฟิล์มสีให้เลือกทั้งแบบกึ่งเงา (Semi-gloss) แบบเนียน (Sheen) และแบบเงา (Gloss)

สีทาทับหน้าส่วนใหญ่จะทาประมาณ 2-3 เที่ยว โดยจะเว้นระยะห่างในแต่ละเที่ยวตามที่บรรจุภัณฑ์ได้กำหนดไว้ ดังนั้น ควรรอตามระยะเวลาที่กำหนด