จัดสวนบ้านเป็นสวนป่าธรรมชาติ

ถ้าพูดถึงวิธีการ จัดสวนป่า บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด เพราะเป็นการจัดสวนที่ใช้จินตนาการของคำว่า “ป่า” เข้ามา ซึ่งความโดดเด่นของสวนรูปแบบนี้จะทำให้ได้ฟิลเดินในป่าจริง ๆ แต่ผู้จัดสามารถเพิ่มความโดดเด่นในรูปแบบอื่น ๆ ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน แต่ภาพรวมของสวนแบบนี้อาจจะต้องใช้พื้นที่มากพอสมควร เพื่อให้ได้ป่าสมจริง